Cesta: Reference / Vodovody


Vodovody

Název akce Investiční náklady
(mil. Kč)
Objednatel
Vodovod Pomoraví, Šumpersko-Prostějovská část 1 000 Vodovod Pomoraví, svazek obcí Kostelec na Hané
SV Olšany - Dubany - Vrbátky - Štětovice 40 VaK Prostějov
Vodovod Dolní Lomná 25 SmVaK Ostrava
Rekonstrukce prameniště Tlumačov 10 VaK Zlín
Rekonstrukce prameniště Kvasice 5 VaK Zlín
Vodovod Slatina 30 SmVaK Ostrava
Vodovod Konice 10 VaK Prostějov
Vodovod Oskavat 30 Obecní úřad Oskava
SV Bruntál, připojení obcí Zátor a Lichnov 30 VaK Bruntál
Vodovod Brantice 24 OÚ Brantice
Vodovod Vendryně 5 OÚ Vendryně
Vodovod Košařiska, rekonstrukce 20 SmVaK Ostrava
Vodovod Nýdek 25 OÚ Nýdek
Vodovod Paskov 10 OÚ Paskov
Vodovod Porubská brána 25
Vodovod Tísek 6 OÚ Tísek
Vodovod Náměšť na Hané 10 MÚ Náměšť na Hané
Vodovod Svatý Kopeček 5 Město Olomouc
Vodovod Hustopeče nad Bečvou 10 OÚ Hustopeče nad Bečvou
Vodovod Sobíšky a  Zábeštní Lhota 5 OÚ Sobíšky
Vodovod Vápenná 15 OÚ Vápenná
Vodovod Sobotín 35 OÚ Sobotín
Skupinový vodovod Syrákov 65 Svazek obcí Syrákov
Vodovod Branky 10 OÚ Branky
Vodovod Police 8 OÚ Police
Studie vlivu povodní 1996 na zásobení vodou obcí Bruntálska    
Přivaděč z vodojemu Ráj do Petrovic, projekt 55 SmVaK Ostrava
Převedení vody z ÚV Troubky do VDJ Čekyně 38 VaK Přerov
Přerov-Lipník n./B.-Hranice, zkapacitnění vodovodního systému 15 VaK Přerov
Štěpánov, jímací vrty 10 VHS Olomouc
Vodovod Čaková, zadání stavby 23 OÚ Čaková
Vodovod Karlovice-nový zdroj vody 16 OÚ Karlovice
Přivaděč pitné vody Piaski 36 SmVaK Ostrava, a.s.
Přivaděč Fulnek-Hranice 180 SmVaK Ostrava, a.s.
Přeložka přivaděče DN800 Doubrava-Karviná 60 OKD Ostrava
Přivaděč provozní vody, větev Groble, DUR 17 OKD Ostrava
Jihlava-severovýchodní větev vodovodu 135 VAS Jihlava, a.s.
Vodovod Brňov-vrch MÚ Valašské Meziříčí
Vodovod Dešná VaK, a.s. Zlín
Vodovod Horní Paseky MÚ Rožnov pod Radhoštěm
Vodovod Hrádek Obec Hrádek
Vodovod ul. Hrbová, Vsetín MÚ Vsetín
Vodovod Huslenky Obec Huslenky
Vodovod Jasenka, HTP, Vsetín MÚ Vsetín
Vodovod Kobeřice - Hradčany Obec Hradčany-Kobeřice
Vodovod Krnov - rekonstrukce MÚ Krnov

Dále byly zpracovány desítky dalších vodovodů a kanalizací v cca sedmnácti okresech Moravy.