Cesta: Reference / Kanalizace


Kanalizace

Název akce Objednatel
Územní podklady - průmyslová zóna Struhlovsko Město Hranice
Huslenky - odkanalizování, studie OÚ Huslenky
Lipník n/B. - kanalizace, historické jádro, projekt stavby Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Pivonín - kanalizace a  ČOV, projekt stavby MÚ Zábřeh
Písečná - kanalizace splašková, projekt stavby Vodovody a kanalizace Jeseník, svazek obcí
Týn nad Bečvou - kanalizace, projekt stavby OÚ Týn nad Bečvou
Velká Štáhle - kanalizace, projekt stavby OÚ Velká Štáhle
Pěnčín - kanalizace, projekt stavby OÚ Pěnčín
Mostkovice - kanalizace, projekt stavby OÚ Mostkovice
Tovačov - rekonstrukce kanalizace, projekt stavby Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Jeseník nad Odrou - odkanalizování obcí, projekt stavby OÚ Jeseník nad Odrou
Oprava kanalizace Orlová - Poruba, ul. Janáčkova a M.Rýšky, projekt stavby SmVaK Ostrava, a.s., RS 03 Karviná
Oprava kanalizace Orlová - Poruba, ul. Gagarinova, projekt stavby SmVaK Ostrava, a.s., RS 03 Karviná
Oprava kanalizace Český Těšín - ul. Havlíčkova a Dvořákova, projekt stavby SmVaK Ostrava, a.s., RS 03 Karviná
Rožnov pod Radhoštěm - rekonstrukce splaškové kanalizace, projekt stavby ENERGOAQUA, a.s. Rožnov p/R.
Kozlovice - Záhumní, kanalizace, projekt stavby OÚ Kozlovice, okr. Frýdek-Místek
Bystřice - Farské - kanalizace, projekt stavby OÚ Bystřice
Kojetín - kanalizace ul. Gardavská a Sladovní, projekt stavby Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Brantice - odstranění povodňových škod na kanalizaci, projekt stavby OÚ Brantice
Bystřice - odkanalizování lokality Paseky, studie OÚ Bystřice, okr. Frýdek-Místek
Bystřice - kanalizace Na pasekách, zadání stavby OÚ Bystřice, okr. Frýdek-Místek
Čistá řeka Bečva (část), projekt stavby, IN 250 mil. Kč Sdružení obcí mikroregion Vsetínsko
Huslenky - odkanalizování obce, projekt OÚ Huslenky
Velké Pavlovice - kanalizace, projekt pro ÚŘ VaK Břeclav, a.s.
Kanalizace Hranice IV-Drahotuše, projekt, IN 105 mil. Kč Město Hranice
Nakládání s odpadními vodami a zásobování pitnou vodou v regionu Jesenicka, projekt, IN 300 mil. Kč VaK Jesenicka, a.s.
Sobíšky - odkanalizování obce, studie OÚ Sobíšky
Kopřivnice – odkanalizování místních částí Lubina, Vlčovice a Mniší, zadání stavby VRV, a.s., divize 05 Brno
Odkanalizování oblasti povodí Olešné – kanalizace obce Chlebovice, zadání stavby PEVA PLAST, s.r.o.
Kanalizace a ČOV Mikulůvka OÚ Mikulůvka
Horní Pomoraví II-sever, město Hanušovice-doplnění kanalizace AQUAPROCON Brno
Kanalizace Nýdek-lokalita Novosada OÚ Nýdek
Kanalizace obce Hovězí, projekt pro SP OÚ Hovězí
Kanalizace obce Veselá, projekt pro SP OÚ Zašová
Kanalizace Valašské Klobouky-ul. Smetanova VaK Zlín, a.s.
Kanalizace Vidče, projekt pro SP a IČ OÚ Vidče
Kanalizační řád stokové sítě obce Hovězí IMOS Brno, a.s.
Lhota u Choryně-kanalizace a ČOV MÚ Valašské Meziříčí
Lipník nad Bečvou-oprava kanalizace v Mlýnské ulici VaK Přerov, a.s.
Obec Zděchov-kanalizace a ČOV OÚ Zděchov
Oddílná splašková kanalizace Vsetín, Janišov MÚ Vsetín
Oddílná kanalizace obcí Nošovice, Nižní Lhoty a Vyšní Lhoty OÚ Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty
Odkanalizování obce Ropice OÚ Ropice
Odkanalizování obce Střítež nad Bečvou, lokalita Záhumenní OÚ Střítež nad Bečvou
Splašková kanalizace Sidonie, DÚR, IČ MÚ Brumov-Bylnice
Splašková kanalizace Svatý štěpán, DÚR, IČ MÚ Brumov-Bylnice
Splašková kanalizace Vsetín, Bobrky, III. etapa MÚ Vsetín
Studie odkanalizování měst a obcí Karolinka Svazek měst a obcí okesu Karviná
Štěpánov-tlaková kanalizace a ČOV OÚ Štěpánov
Tlaková kanalizace Moravská Huzová OÚ Štěpánov