Cesta: Reference / Dodavatelské akce


Dodavatelské akce

Název akce Investiční náklady v mil. Kč
Vodovod Sobíšky a  Zábeštní Lhota 4
Vodovod Mankovice 1,5
Vodovod a kanalizace Hranice, Janáčkova ulice 2,2
Mankovice, přívodný řad do VAÚ 1,3
Obnova ÚV Leskovec 35
Tlumačov, Konice - čerpání surové vody 4,5
Tlumačovský les - obnova násoskového řadu 5
Tlumačovský les - obnova výtlačného řadu surové vody 5