Cesta: Reference / Čistá řeka Bečva


Čistá řeka Bečva, projekt stavby z fondů ISPA

Název akce Objednatel
Kanalizace pro město Vsetín Mikroregion Vsetínsko
Splašková kanalizace Vsetín Bobrky
Splašková kanalizace Veselá
Splašková kanalizace Zašová
Odkanalizování obce Hovězí
Nakládání s odpadními vodami a zásobování pitnou vodou v reg. Jesenicka z fondů ISPA VaK Jeseník, a.s.
Štěpánov, tlaková kanalizace, vodovod, ČOV OÚ Štěpánov