Cesta: Konference Voda Zlín


Konference Voda Zlín

 


XXI. ročník mezinárodní vodohospodářské konference VODA ZLÍN 2017 se koná ve dnech 16. - 17. 3. 2017 v Interhotelu Moskva ve Zlíně.

Závaznou přihlášku a program konference, sborníky z předešlých konferencí a další informace naleznete zde.

Historie mezinárodní vodohospodářské konference VODA ZLÍN se začala psát v roce 1997. Od té doby se ve zlínském Interhotelu Moskva každé jaro schází přední domácí i zahraniční odborníci na tzv. "čistou vodu", mezi nimiž nechybí vlastníci i provozovatelé vodohospodářské infrastruktury, zástupci soukromého sektoru, státní správy, odborného školství, vědy i výzkumu či oborových sdružení (včetně největšího z nich, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR). 

Spoluorganizátory konference jsou od jejího počátku společnosti VODING HRANICEMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ.