VODING HRANICE

VODING HRANICE je projektově inženýrskou společností vycházející z více než stoleté tradice přípravy a realizace vodohospodářských staveb v Hranicích – tedy městě, které je dodnes centrem vodárenství v České republice. Vždyť již první vodovody v Rakousku-Uhersku byly připravovány v Hranicích a odtud stavěny po celém tehdejším mocnářství.


Společnost s ručením omezeným vznikla již v roce 1991 z předních odborníků vodohospodářské projekce SmVaK Ostrava a v současné době má cca 20 pracovníků. V nové společnosti bylo ihned po jejím vzniku a bez přerušení činnosti započato s přípravou celé řady projektů vodovodů a kanalizací s rozsahem od nejjednodušších komunálních až po vodovody skupinové a nadoblastní.